Németh Imre Alapítvány

nemethimreNémeth Imre 1930. július 5-én született Békésszentandráson. Iskoláit Mesterszálláson, Jászberényben és Budapesten végezte.

1950/51-ben tanítóskodott Mesterszálláson, majd a főiskola elvégzése után Orosházára került testnevelés tanárnak. Később a József Attila Tudományegyetemen biológia szakos tanári képesítést szerzett.

Felkészült, következetes, szigorú, de igazságos tanár volt. Kollégiumi nevelőként is dolgozott. Építőtáborokba kísért tanulókat belföldön és külföldön egyaránt. Szervezett diáktáborokat, éveken keresztül a Bükk hegységben sátoroztak és túráztak a diákok, gyalogtúrákon ismerkedtek meg a természet szépségeivel.

Szívügye volt a természet. A Mezgében az ő jóvoltából már akkor ünnepelték a "Madarak és fák napját", amikor még a környezetvédelem nem volt ilyen központi kérdés.

Tanítványa, későbbi kollégája, Hocz János indította el a Németh Imre-emléknapot, Imre bácsi felesége pedig anyagilag támogatta a biológia versenyeken eredményt elért tanulókat.
Az alapítványt fiai, Imre és Ervin hozták létre, akik maguk is a Mezgé diákjai voltak.

A Németh Imre Alapítvány évente részesíti jutalomban a környezetvédelem és a biológia terén kiemelkedő tanulókat.

Az alapítvány célja, hogy támogassa az iskolában folyó környezeti oktató-nevelő munkát, ösztönözze a diákokat a környezettudatos, sportos életvitelre. Rendszeresen támogatjuk az intézményben hagyományosan megszervezésre kerülő kirándulásokat, melynek célja, hogy a tanulók felfedezzék, megismerjék Magyarország természeti és kulturális értékeit.
Részt veszünk a tehetséggondozásban, támogatásunkkal az elmúlt években több tanuló is fel tudott készülni és el tudott jutni különböző tanulmányi és sport versenyekre, ahol öregbítették iskolánk hírnevét.

Minden év végén pályázatot hirdetünk valamilyen aktuális környezetvédelmi témakörben, a legjobb pályamunkákat benyújtó diákokat az évzárón pénzjutalomban részesítjük.

Napjaink globális kihívásokkal teli világában, minden területen szükséges a környezettudatos gondolkodás terjesztése. A szakképzés sem kivétel, ahol nem mindegy, hogy a jövő szakemberei milyen szellemiségben sajátítják el a szakmáik fogásait. Mert a jelen szakképzésében rejlik a jövő környezetvédelem-centrikus gazdasága.

 nvjegy