Halloween hét a kollégiumban 2016.10.24-28

A kollégisták egész héten át vetélkedtek és játszottak. Hétfőn kvíz kérdésekben mérték össze tudásukat a csapat tagjai, kedden remek szórakozásnak bizonyult a tökfaragás, szerdán a rémisztő sminkeké volt a főszerep és csütörtökön sor került a mindenki által várva várt eredményhirdetésre.

 

 

14805510 1241781705886784 632815085 n14805540 1241781719220116 296888962 n

14872667 916105298491006 830714045 n14886203 916105071824362 220375187 n

14872667 916105298491006 830714045 n14886209 916105918490944 642459119 n

 

Ökoiskola

1956-os megemlékezés

Az 1956. október 23-i eseményekre emlékeztünk a mai napon. A műsorban közreműködtek a 9/B és 9/C osztály tanulói, felkészítő tanáruk Konyecsik Kinga tanárnő volt.

 

14572133 1220613657976781 689252119599287170 n14650713 1220613367976810 4394394835808627649 n14725531 1220613614643452 7816197824149372713 n14671173 1220613537976793 9201638745890764091 n14666124 1220613884643425 831393420116585069 n14716212 1220613211310159 1497677733593313074 n

2016-2017-es tanév tankönyvei

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz letöltéséhez kattints az alábbi linkre

 

Leadási határidő: 2016. február 15.

2016.március 7

Kedves Diákok!

Idegen nyelvi rajzversenyt hirdetünk.

TÉMA: Húsvéti szokások az angol és német nyelvterületeken.
Leadandó munkák: A3-as lapon bármely technikával készült alkotás, amely megjeleníti az idegen nyelvterületek húsvéti szokásait, tartalmazhat idézetet, rövid verset is idegen nyelven.

A pályamunkákat leadhatjátok Kissné Lenkei Diána tanárnőnek március 23-ig.

Eredményhirdetés március 31-én

Díjazás: Idegen nyelvű könyvek, oklevél, dícséretek

2016/2017-es tanév információ

Tisztelt Szülők!
A Kello bankszámlaszáma. amelyre a 2016/2017 tanévben a tankönyvek árát átutalhatják a következő: 64400068-30107825-11100049.

A MEZŐGAZDASÁGI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS RÖVID TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

Az Eötvös József által fémjelzett 1868. évi XXXVIII. törvénycikk új alapokra helyezte a magyar közoktatást, minden 5000 főt meghaladó településen kötelezővé tette az úgynevezett felső népiskola vagy polgári iskola létrehozását. Orosházán 1878-ban felsőnépiskola jött létre. A városi vezetők közül Veres József lelkész szorgalmazta egy leánypolgári iskola létrehozását is.

1890-ben megalapították a fiúpolgári iskolát, majd 1892-ben a leánypolgári iskolát is. Az orosházi polgári iskolába a megalakulás kezdetétől erős volt a mezőgazdasági jelleg, sokkal inkább mint az ország más ilyen jellegű intézményeiben. 1912-ben az addig 6-osztályos polgári iskola külön tantervvel 7 osztályú kísérleti reform polgári iskolaként folytatta munkáját. A felsőbb évfolyamokon szerepelt az óratervben a mezőgazdasági és a kertészeti gyakorlat is. Az iskolának a község 30 hold földet adott a gyakorlati oktatás céljára. A reform polgári iskola évről évre sikeresebben látta el a feladatát, de problémát jelentett, hogy minősítést nem adhatott. Az újabb jelentős változások az I. világháború után következtek be, Tas Ferenc kitartó munkájának eredményeként 1922-ben elindulhatott Orosházán a mezőgazdasági középfokú oktatás. Tas Ferenc szakmai kompetenciáját jelzi, hogy 1928-ig ő tölthette be az igazgatói posztot, majd később az ország gazdasági iskoláinak szakmai felügyelőjévé lépett elő. Az Orosházi Magyar Királyi Állami Felsőmezőgazdasági Iskola tanulói először 1926-ban tehettek „érettségi vizsgálatot”. Ekkor az iskolában a szakmai tantárgyakkal szemben a közismereti tantárgyak domináltak, de a tanulók már kezdetektől fogva a tangazdaságban gyakorolhattak és elismert gazdák gazdaságaiban szerezhettek tapasztalatokat. A felsőmezőgazdasági iskola 1926-1943-ig éves rendszerességgel önálló évkönyvet jelentetett meg, amelynek hagyományait 1987-ben újították fel.

A tankönyvhiányt az iskola oktatói is igyekeztek orvosolni, Szili Török Imre Talajismeret a felsőmezőgazdasági iskolák számára címmel jelentetett meg tankönyvet, Barta Ernő Mezőgazdasági költség- és jövedelemszámítás címmel.  Szerves részét képezte az oktatásnak a meteorológia, a saját megfigyelő állomásukat még 1921-ben állították fel, az észleléseket tanári vezetés és ellenőrzés mellett az iskolai diákjai végezték. Sajnos az Országos Meteorológiai Intézet az 1980-as évek elején az állomást megszüntette, az felszereléseket elszállíttatta.

1938/1939. tanévvel az intézmény felvette az Orosházi Magyar Királyi Állami Mezőgazdasági Középiskola nevet. A képzésbe szorosan beépült a gyakorlat, amelynek teljessé tételére bevezették a 4 hetes nyári gyakorlatokat is. Egyre nagyobb problémát jelentett az intézmény számára a zsúfoltság, amelyet új iskola építésével kívántak orvosolni. Az 1938/1939. évi költségvetés már név szerint említi az építendő orosházi középiskolát, az elképzelések szerint az 1940-es tanévet már ebben az új épületben kellett volna elkezdeni, de a háború kitörése miatt az építkezés el sem kezdődött. Az 1944-es érettségi vizsgákat a légiriadók miatt az iskola pincéjében tartották meg. A két világháború között csak fiúk nyerhettek felvételt, és bár 1944-ben 3 leány tanuló is kérte felvételét, a tankerületi főigazgatóság ezt elutasította. Így az első leány tanulók csak 1946-tól ülhettek az iskolapadba.

A háború után az intézmény mezőgazdasági iskolaként működött tovább, és 1948-ban már az elkészült új épületben zajlott az oktatás. 1950-től az elnevezés Mezőgazdasági Technikumra változott. A politikai ideológia bár beszivárgott az iskola falai közé, de a tananyagok szakmai tartalma nem sokat változott, a technikumban tanító pedagógusok ügyesen feloldották a személyes meggyőződésük és a hivatalos ideológia közti ellentéteket.

A növekvő tanulólétszám miatt hamarosan az új épület is kicsinek bizonyult, ezért 1962-ben az iskola addigi földszinti szárnyára emeletet építettek. Az iskola 1960-ban vette fel a Kossuth Lajos nevet, 1961-ben azonban az orosházi városvezetés nem élt a Földművelésügyi Minisztérium által felkínált lehetőséggel, hogy felsőfokú technikusi képzés induljon, amely így Hódmezővásárhelyre került, és Orosházán 1963-ban csak a hódmezővásárhelyi intézet kihelyezett tagozataként indult meg az oktatás. Az intézmény ellátottságán nagyban lendített az 1967-ben elkészült kollégium.

1972-től az intézmény feladatai közé tartozott a gyakorlatban már dolgozó szakemberek továbbképzése is, amely keretében két évtized alatt közel 5000 szakember szerzett újabb ismereteket. 1991-ben a városi önkormányzat és a minisztérium támogatásával Gyopárosfürdőn került kialakításra a gazdaasszony képzést szolgáló épület. A 2000-es évek elejétől a mezőgazdasági képzés folyamatosan háttérbe szorult, de ezzel egy időben új területek nyíltak meg az intézmény tanulói előtt.

Az új évezred első évtizedének vége azonban talán minden eddiginél jelentősebb változásokat hozott, hisz 2009. július 1-jétől az Orosházi Önkormányzat lemondott az intézmény működtetéséről és átengedte a megyének, ezzel egy időben vesztette el az intézmény a Kossuth Lajos nevet.

A SZAKMUNKÁS KÉPZÉS RÖVID TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter 1889. augusztus 16-án kiadott rendelete szabályozta először egységesen az iparos tanulók képzését. Orosházán ennek köszönhetően 1884. október közepén megindulhatott a tanoncképzés. A tanulólétszám az 1890-es évek közepére már 300 fölé emelkedett, így nehezen tudták megoldani a tanulók oktatását. Az iskola életében kiemelkedő szerepet játszott Thék Endre, akinek Budapesten volt nagyhírű műbútor és zongora gyára, ő személyes szakmai tekintélyével és anyagi támogatásával segítette a tanoncotthon létrejöttét. 1900-ban vásárolta meg az Előd utcai Kocsis-féle házat, amelyet az oktatás céljára alakítottak át, és egy 13-ágyas nagyobb hálóterem is helyet kapott benne, ami az ott lakó tanulók elhelyezését szolgálta. 1912/1913-as tanévben már 530 növendék pallérozódott az intézmény falai között, az oktatás elsősorban a helyi igényeket szolgálta, és általában 30-35 féle szakma tanulói jártak az iskolába.

1913/1914-es tanév végén az iskola fennállása alkalmából nagyszabású kiállítást rendeztek a tanulók munkáiból, amit személyesen Thék Endre nyitott meg. Azonban az I. világháború az oktatásban is éreztette hatását, a tanulólétszám is lecsökkent, a tanulók közül többen kikerültek a frontra, és az osztályok közül többet összevontak. 1919-ben Thék Endre halála tovább súlyosbította az anyagi nehézségeket, gondot jelentett a fűtés, a világítás, vagy a tanoncok ellátása is. A község nem tudott segíteni az intézményen, igazából az állami fenntartás lett volna a megoldás, de az államkassza is üres volt, így az otthon átmenetileg megszűnt.

Az 1920/1921-es tanév nem hozott változásokat, bár a létszám emelkedett, de a körülmények nem javultak. Az 1922-es XII. törvénycikk már változásokat hozott a tanoncképzésben is. A 3 éves képzés mellett megmarad még az előkészítő osztály is, jelezve, hogy a tanulók egy része gyenge alapképzettséggel rendelkezett. 1921. december 30-tól Holecska Gyula lett a tanonciskola igazgatója, aki egészen 1948-ig látta el a megbízatását, akkor a megváltozott politikai körülmények miatt mondott le.

1925. szeptemberétől az intézménybe már lányok is beiratkozhattak, ekkor még a fiúk és a lányok külön bejáraton jöhettek be az iskolába, és a lányoknak 10 perccel korábban befejeződött a tanítás. A gazdasági válság az iskolára is hatott, a ’30-as évek elején fokozatosan csökkent a létszám, az előkészítő évfolyam 1932-ben megszüntetésre is került. Tüzelőhiány miatt 1932. telén 2 hétig a tanítás is szünetelt, sem az Ipartestület, sem a község nem tudta nagyobb összeggel támogatni az intézmény működését. A pénzhiány, a létszámcsökkentés mellett a tanítást nehezítette a kilátástalanság érzése is. A háborús készülődést a behívások mellett jelezte, hogy 1937-ben elrendelték a légoltalmi képzést. Megindult a leventeoktatás és nemzetvédelemre hivatkozva kellett jelenteni, hogy van-e a tanárok vagy a diákok között szélsőséges nézeteket valló. 1940-től elrendelték, hogy a községet csak engedéllyel hagyhatják el a tanárok, és az igazgató a szabadságukat is igénybe veheti. Az 1943/1944-es tanévet április 1-jén be kellett fejezni, majd 1944. szeptember 1-jén a hadsereg foglalta le az iskolaépületet.

1945. szeptemberétől újraindult az oktatás, a Magyar Iparügyi Minisztérium fennhatósága alatt. 1947-48-tól egyre jobban átpolitizálódott az oktatás, a szövetkezeti mozgalomról és a szovjet eredményekről is tanítani kellett. 1948. nyarától államosításra került sor, az intézmény hivatalos neve Állami Szakirányú Iparostanonc Iskola lett.

1950-től az iskola vezetője az állampárt megbízottja, Szemenyei Pál cipész lett, az iskola pedig önálló épületet kapott a Dózsa György és Zombai utca sarkán álló Hauser-féle házban. Azonban az átalakított 3 szobás ház nem adott túl sok lehetőséget. 1954. január 1-jével Zsedényi Lajos lett megbízva az iskola vezetésével, tevékenységének köszönhetően az iskola újra jelentőssé vált. 1977-ben nyugdíjba vonulásával vált meg az iskolától.

Egyre sürgetőbbé vált egy új épület felépítése, ami 1963. januárjában kezdődött meg, és 1964. február 1-jén átadták az iskolaépület egy részét. A teljes épület ünnepélyes átadására 1970. május 3-án került sor, ekkor vette fel az intézmény Birkás Imre nevét. Bár Birkás Imre orosházi származású volt, de emléke nem igazán gyökerezett meg, a városban sem ilyen néven vált ismertté az intézmény. A gyakorlati képzés feltételei egyre javultak, több ipari vállalatnál is működtek tanműhelyek. Az iskola szakmai elismerését jelezte, hogy itt került megrendezésre az 1980-as géplakatos SZKTV országos döntője.

Az ezredforduló újabb változásokat hozott, és 2001. augusztus 1-jével a 612. számú Szakmunkásképző Intézetet összevonták a Kossuth Lajos Közoktatási Intézménnyel

Akikre büszkék vagyunk!

Darida Orsolya fotplyzat I helyHrabovszki Erik fotplyzat klndj

Plakt kszt plyzat IV. hely

Darida Orsolya fotópályázat I hely
Hrabovszki Erik fotópályázat különdíj
Plakát készítő pályázat IV. hely

Az ország legjobbjai között

2016. április 14-16. között az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola adott otthont a XII. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny csapatversenyének, melyen iskolánkat a Bőte Martin, Kecskés Richárd, Mentényi Miklós, Korom Richárdösszeállítású csapat képviselte.
rend

Az ország legjobb 58 csapata adott számot elméleti valamint fizikai felkészültségéről. A csapat tagjai maximumot nyújtva, igazi csapatként küzdve, egymást segítve, Novák István csapatvezető tanár és Jova Attila tanár utasításait  fegyelmezetten betartva a nagyon előkelő 9. helyet szerezte meg. 


Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok úr a Békés Megyei Rendőr-főkapitányág vezetője emlékplakettel, oklevéllel és tárgyjutalommal fejezte ki nagyrabecsülését csapatunknak, mely a legjobb Békés Megyei csapat lett ezen a versenyen.

Azt, hogy jó úton haladunk a képzésben nagyon jól bizonyítja, hogy évek óta mind egyéni-, mind csapatversenyben ott vagyunk az ország legjobbjai között. Mindez köszönhető iskolánknak, mely mindenben támogatja a képzést valamint a rendészeti tárgyakat oktató tanároknak nevezetesen: Novák Istvánnak, Tóth Bélának, Vízvári Zoltánnak, Jova Attilának és Kovács Viktornak.

Reményt keltő az a tény, hogy csapatunk tagjai nem végzős hallgatókból álltak, így jövőre ismét ott lehetnek az elit mezőnyben. 1 év alatt még több tudás birtokába juthatnak illetve még jobb fizikai állapotba kerülhetnek és megmutathatják, hogy még többre képesek. 

Beiratkozás 2016-2017 tanévre

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Beiratkozás időpontja: 2016. június 22-23.  8.00 - 13.00 óráig.(C épület ebédlő)

Kérjük, hogy beiratkozásra hozza magával a következőket:

- általános iskolai bizonyítvány

- személyi igazolvány

- adókártya

- lakcímkártya

- TAJ kártya

- oktatási azonosító kártya

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes határozat

- tantárgyi mentességről szóló érvényes szakértői vélemény

(Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy Nevelési tanácsadó által kiállított érvényes szakértői vélemény alapján)

- Halmozottan hátrányos helyzetről (HH, HHH) hatósági igazolás

- iskolánk alapítványát 1000 Ft-tal támogathatja 

- gondviselői nyilatkozat

- diákigazolványhoz okmányirodai arcképes igazolás

- szakmai alkalmasságot igazoló (sárga) egészségügyi alkalmassági kartont (b.3161-4/új .r.sz.)

-belügyi rendészet ágazathoz/katonasulihoz háziorvosi igazolás (küzdősport oktatáshoz terhelhető)

- kitöltött védőnői adatlap

- kitöltött tájékoztató egészségügyi ellátásról

- vendéglátóipari szakmákhoz EÜ karton mellé egészségügyi kiskönyvet (C.3151-2/A)

- kitöltött tankönyv- megrendelő

A beiratkozást a fenti iratok nélkül nem tudjuk lebonyolítani!

A tanulók számára ingyenes kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. (beiratkozás a helyszínen!)

További aktuális információkért a beiratkozás elött tekintsék meg iskolánk honlapját:

www.oroshazagyszc.hu, szükség esetén további felvilágosítás kérhető : Tel.: 68/411-811.

A tanévnyitó időpontjáról, valamint a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tundivalókat a honlapunkon, illetve a beiratkozás alkalmával adunk tájékoztatást.

Beköltözés

Beköltözés a Kossuth Kollégiumba

Megkezdődött az új tanév a Gyulai SzC Kossuth Lajos Szakképző Iskola kollégiumában is. Augusztus 31-én közel 60 diák vette birtokba az épületet. A kollégiumi nevelők és a diákok már nagyon várták ezt a pillanatot, hiszen egy jól összeszokott, családias közeg a miénk. Természetesen érdeklődve fogadták az „öreg motorosok” az újonnan érkezőket. A beköltözés örömeinek első pillanatairól a képek árulkodnak.

 

egykett

hromngy

Billentyűakrobaták

Tizenhét izgatott ember mozgatta fürgén ujjait a Szakmák éjszakáján az orosházi Tisza Kálmán Szakképző Iskola „A” épületének földszinti számítógéptermében, hogy bemelegítsen a 19 órakor kezdődő gépírásversenyre.

Három kategóriában mérték össze tudásukat a résztvevők e városi szinten meghirdetett rendezvényen. Feladatuk egy ismeretlen, magyar nyelvű összefüggő szöveg gépelése volt 10 percig sortartással. Minden jelenlévő eredményes versenymunkát készített, így senki sem távozott ajándék nélkül. A jutalmakról az Orosházi Média Kft., a Kubik Ételbár, a Rétesbolt és Kávézó, az S-Copy, a Gyulai Szakképzési Centrum, valamint az ügyvitel szakmacsoport tanárai gondoskodtak.

Az egyes kategóriák helyezettjei:

                      Felnőtt:                               Középhaladó diák:                    Haladó diák:

           I. Demcsák Istvánné                       I. Szabó Petra                I. Jakabfy Fruzsina

            II. Miszlai Lászlóné                    II. Németh Regina          II. Sárkány Alexandra

     III. Nemesné Gál Marianna           III. Székács Nikoletta            III. Nagy Klaudia

A zsűri különdíjjal értékelte a legfiatalabb versenyző aktív részvételét.

Reméljük, hogy hagyományt teremtettünk, és jövőre még több lelkes amatőr vagy profi billentyűakrobatával találkozhatunk.

A zsűri tagjai

Csoportok

Koll. III.Koll I.

koll IImindenki

DÖK gyűlés

2016. február 24-én. szerdán reggel 7:30-tól az "A" épület Média termében diákönkormányzat gyűlés lesz
 

dök

 

DÖK gyűlés

2016. február 2-án. kedden reggel 7:30-tól az "A" épület Média termében diákönkormányzat gyűlés lesz.

 

dök

 

Ebédlő

  Oktatási- és nevelési igazgatóhelyettes : Palotás-Rózsa Diána

  Tel: (68/411-811)

  001002

  003004

  005006

 

Elismerés

Kovács Zsuzsanna főigazgató asszony meghívta a 2016. április 25-én a Gyulai Szakképzési Centrumban tartandó ünnepélyes fogadásra iskolánk tanulóját, Koszta Mihályt és felkészítő tanárát Jova Attilát.

Az ünnepségen a centrumhoz tartozó iskolák kiemelkedő eredményt elért tanulói, vezetői és tanárai vehettek részt.

Koszta Mihály 2016. évben bejutott azOrszágos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny egyéni országos döntőjébe. Ezen kiemelkedő teljesítmény különösen figyelemre méltó, mivel Magyarországon mintegy 80 középiskolában tanuló több ezer diák közül csak a legjobb 25 tanuló mérethette meg magát a döntőben.

A főigazgató asszony könyvjutalommal és oklevéllel ismerte el a versenyző és felkészítő tanárának munkáját.

Az ünnepség jó hangulatú állófogadással zárult, ahol kötetlen beszélgetés során ismerkedhettek egymással az iskolák képviselői.

21

Évnyitó újra Kossuthként!

2016. szeptember 1-jén zajlott le a Gyulai Szakképzési Centrum orosházi tagintézményének évnyitó ünnepsége, mely egyben névújító rendezvény is volt. Az iskola díszudvarán a szép számmal megjelent vendégek, a tanári kar és a diáksereg színvonalas műsort láthattak, melynek apropója az új tanév elkezdése mellett az volt, hogy az intézmény újra felvette egykor büszkén viselt nevét, így ismét Kossuth Lajos Szakképző Iskolának nevezik.

Az eseményt a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárának Hódmezővásárhelyről érkezett helyőrségi zenekara nyitotta pattogós fúvósdallamokkal, majd a Himnusz elhangzása után Kovács Zsuzsanna, a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgatója ismertette a névváltozásról szóló kezdeményezés nyomán született határozatot, amit a közönség nagy lelkesedéssel fogadott. Ezután Dávid Zoltán, Orosháza város polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal, melyet Dutka Ádám 10. osztályos tanuló előadásában egy hangulatos vers követett. Dávid Zoltán polgármester úr, Kovács Zsuzsanna főigazgató asszony és Gajdács Tibor igazgató úr helyezték el a megemlékezés koszorúját Kossuth Lajos szobránál, majd Kiss Kálmán, iskolánk nyugalmazott pedagógusa tekintett vissza az intézmény történetére, öregdiákként pedig Melega Krisztián, az Orosházi Média Kft. főszerkesztő-helyettese idézte fel élményeit.

A műsor folytatásaként az orosházi Harangos Néptáncegyüttes tagjai mutattak be rábaközi lassú és friss csárdást, azt követően pedig a helyőrségi zenekar eljátszotta a Kossuth-indulót. Gajdács Tibor igazgató úr évnyitó beszéde következett, melyben felvázolta a tanév során várható feladatokat és néhány tanáccsal látta el az újonnan érkezett elsősöket. Ruszkai Renáta 11. osztályos tanuló adott elő ezután egy vidám és tanulásra lelkesítő költeményt, majd az ünnepség a Szózat hangjaival zárult.

A rendezvény részeként a vendégeket az ünnepség után az ebédlőben egy  iskolatörténeti kiállítás, a jövő terveit bemutató prezentáció, valamint állófogadás várta.

 

14224756 1179181605453320 2680893567697394863 n14117894 1179181302120017 9183972011607661951 n

Felnőttoktatás 2016

felnot1felnot2

 

Feltöltés alatt!!

Ideiglenes felvételi rangsor

Ideiglenes felvételi rangsor megtekintéséhez kattintson a hivatkozásra

További információért érdeklődjön intézményünkben!

Kiadó apartmanok

Kollégiumunkban öt kiadó apartman várja az ideérkező, pihenni vágyó vendégeket. Az apartmanokban 2 fő elhelyezése biztosított, saját zuhanyzó és mosdó használattal. Ára 2200 ft/fő/éj + IFA!

 

14222315 1196788570359290 8756848222515599458 n14212617 1196788447025969 7402501365872739366 n
14355509 1196788503692630 7775356019326310933 n14359164 1196788517025962 2287318037652693400 n
14359246 1196788453692635 8120461139877504321 n

Kiadó szoba

Kollégiumunkban kiadó szobák várja az ideérkező, pihenni vágyó vendégeket. Két szinten  72 fő elhelyezését tudjuk biztosítani a három ágyas kollégiumi szobáinkban, amelyekhez közös zuhanyzó és mosdó tartozik.   Ára 1800 ft/fő/éj + IFA!

 14354969 1196786917026122 2741331948050779271 n14359116 1196786970359450 1600116148098121977 n
14369976 1196786920359455 5385928559336753710 n14469687 1196786923692788 5583693549150869109 n
14446021 1196786977026116 3897077778487828105 n

Kommunikációs foglalkozás

Foglalkozást vezeti: Borghi Erika kollégiumi nevelő

A tanulók verbális és non verbális eszközökkel helyzetgyakorlatokat végeztek, melynek segítségével értelmezték a közlésmódok különbségeit.

15207931 1239936599399621 734102865 n15209098 1239936516066296 408205746 n

15209198 1239936632732951 2010090843 n15240166 1239936646066283 130814134 n15280984 1239936532732961 187558723 n

15207994 1239936586066289 1190687181 n15218264 1239936622732952 1545470615 n

 15281133 1239936679399613 472492988 n15240111 1239936512732963 1291099424 n

Könyvtárlátogatás

Kollégiumunk tanulói iskolánk könyvtárában jártak, ahol betekintést kaptak az olvasás fontosságáról, a könyvtár történetéről,könyvhasználat módjáról.
Érdeklődési körüknek megfelelően választottak is sok érdekes olvasmányt.

 

 

15240131 1239942642732350 553164527 n15280989 1239942652732349 400115517 n

15207808 1239942666065681 1588536089 n

márciusi szintvizsga

Megújul a két tornaterem

Az idei tanév elejétől a Gyulai SzC Kossuth Lajos Szakképző Iskola tornatermeiben felújítási munkálatok zajlanak. Az „A” épület tornatermében a teljes tetőszerkezet felújítása, a villanyvezetékek, elektromos hálózat javítása, valamint a padlózat felújítása folyamatban van.

A „B” épület tornatermében lezajlott a teljes belső festés, ajtók javítása, zárak cseréje, az öltözők, folyosók festését, és az izzók cseréjét is hamarosan végrehajtják.

A tervek között szerepel a bordásfalak javítása, és a parketta csiszolása, újrafestése, javítása.

Németh Imre Emléknap

A Németh Imre Emléknapra 2016. június 14-én került sor. A diákok sportvetélkedőkön (labdarúgás, három labda, váltóverseny), ügyességi játékokon (erős ember vetélkedő, kerékpáros ügyességi verseny) és agymozgató tornán vehettek részt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a foci csapatok és az erős emberek között is a lányok csapatai is képviselték magukat.

A nap folyamán lovas kocsizásra, népi játékok kipróbálására, íjászatra és airwheel-ezésre is volt lehetőségük a tanulóknak.

A színpadon a színes programok között a legsikeresebb a Tiszavirág tanári produkció és a Candy Dance Crew tánccsapata volt.

A Tiszások a kézügyességüket quilling technikával és nemezeléssel is kipróbálhatták. Élőképpel zártuk a napot, amelyben a diákok együttműködőek és érdeklődőek voltak.

A programok között mindenki megtalálhatta a neki megfelelőt és tartalmasan tölthette el a tanév utolsó előtti napját.

Németh Imre Emléknap

TÁMOGATÓI

1.      RUSY-NET háromhavi ingyen internet előfizetést ajánlott fel
2.      Lukács Magdolna egyéni vállalkozó
3.      La Rosa Pizzéria felajánlása 4db 1000 Ft-os vásárlási utalvány
4.      Bajnóczi Trans Kft.
5.      Tuska Pál egyéni vállalkozó
6.      Benczúr Istvánné tanár
7.      Fási Szilvia és Jova Attila tanárok
8.      Hóvirág Fagyizó felajánlása 6x2 gömb fagylalt
9.      Csiszárné Szendi Pálma egyéni vállalkozó (B büfé)
10.  Mikula János egyéni vállalkozó (A büfé)
11.  Himler Zita egyéni vállalkozó (Tudáspark büfé)
12.  Palotás- Rózsa Diána tanár
13.  P-R Photography
14.  Birkásné Bodrogi Alice egyéni vállkozó
15.  Németh Imre
16.  Király Márta tanár
17.  Tarapcsik László
18.  Béres Enikő
19.  Orosházi Íjász Egyesület
20.  Orosházi Városüzemeltetési  zrt.
21.  OMTK-ULE 1913

Nyílt nap az iskolában

Tisztelt Látogatóink!
 
Iskolánkban 2016. december 1-én kerül megrendezésre a második iskolai nyíltnap, 9.00-13.00-ig, melyre sok szeretettel meghívjuk Önöket. 
 
Célunk sokszínű szakmai és szakképzésünk bemutatása, ezáltal a leendő középiskolások pályaválasztásának segítése.
 
Ezen a Nyílt napunkon iskolánk bemutatkozásaként szakmai és közismereti órákba pillanthatnak be vendégeink. Megismerhetik pedagógusainkat,
 
óralátogatás közben láthatják iskolánk sokszínű képzési palettáját.

 

meghivo2

 

 

 

Nyílt napok az iskolában

A Gyulai SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskolában nyílt nap lesz az alábbi napokon:

2016. november 10. - 7:30

2016. december 01. - 9:00

Pályaválasztási kiadvány

es

es2

Pedagógusnap 2016.06.03

A Szülői szervezet elnöke Gránicz Hajnalka pedagógus nap alkalmából köszöntötte intézményünk dolgozóit.

Iskolánk tanulói műsorral kedveskedtek Csordás Doroti és Csizmadia Réka közreműködésével

Ezen az ünnepségen búcsúztattuk nyugdíjba vonuló kollégáinktól Brachna Judittól, Gyarmatiné Hepp Erzsébettől, Makoviczki Jánostól és Urszuly Jánostól.

A jövő nemzedékéért végzett áldozatos, nevelő - oktató munkájáért elismerő oklevelet kaptak: Gyenge Edit, Vízvári Zoltán, Novák István, Jova Attila, Palotás Rózsa Diána, Körmöczi Enikő, Elek Sándor, Fazekas Sándor, Béres Enikő, Benczúr Istvánné, Kissné Lenkei Diána, Dér János

Szintén elismerésben részesült Sinka Andrásné és Drahota Róbert a jövő nemzedékéért végzett áldozatos, támogató munkájáért. 

A jövő nemzedékéért végzett áldozatos, támogató munkájáért: Berkiné Huszka Cecília, Ökrösné Miszlai Edit, Györgyné Jakab Katalin iskolánk vezető helyettesei kaptak elismerést.

 

Rendész tanulók kirándulása

Papp Károly rendőr altábornagy - országos rendőrfőkapitány úr meghívásának eleget téve iskolánk képviseltette magát Budapesten a Városligetben 2016. április 23-án megtartott Rendőr- és Tűzoltónapi rendezvényen.

A rendőrség által biztosított autóbuszon 9-10-11-12. évfolyamos rendész hallgatók utaztak fel Novák István és Jova Attila tanárok kíséretében Budapestre.

Színvonalas és nagy élményt adó rendezvényeket tekinthettünk meg. Találkozhattunk azon iskolák képviselőivel, ahova tanulóink jelentkezhetnek továbbtanulni. Megtekinthettük és ki is próbálhattuk a rendvédelemben használt eszközöket.


rendor


A tanulók „teljes” ellátást kaptak, mely a reggelitől, az ebéden át az útravaló csomagig bezárólag élelmiszert és italt tartalmazott. Minden résztvevő ajándékcsomagot is haza hozhatott a kirándulásról.

Elfáradva, de sok-sok élménnyel, tapasztalattal tértünk haza.

Rendészeti bemutató

2016. április 29-én az Orosházi Vörösmarty Mihály Tagintézmény hagyományosnak mondható „Diákönkormányzati nap 2016” elnevezésű rendezvényén adtunk ízelítőt az iskolánkban folyó rendészeti képzésről.

Tóth Béla tanár úr által vezetett csapat Judo bemutatója nagy sikert aratott.

rend1

 

Novák István tanár úr megismertette a gyerekeket a gépkarabély működésével, annak szét-, és összeszerelésével. Rengeteg próbálkozó volt, akik között nagyszámú leány érdeklődött a nem kimondottan „hölgyeknek” tervezett eszközről. Hihetetlen ügyes gyerekekkel találkoztunk!


rend2
A képzésünkkel kapcsolatos anyagokat tartalmazó tablókat is elhelyeztünk az iskola egyik termében, melyekről Jova Attila beszélt az érdeklődőknek.

Bízunk benne, hogy a még választás előtt álló tanulók érdeklődését „felcsigáztuk” és találkozni fogunk többükkel iskolánkban!

Rendhagyó osztályfőnöki óra

Bennünk élő történelem!
Rendhagyó osztályfőnöki óra az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére.
Moderátor: Kun Róbert.
Beszélgetés, visszaemlékezés: Györgyi Ferencnével és Hegyi Gyulával.
Zene: Kun Róbert, Jancsó Jázmin, Cseh József (gitár)

 

 

14713777 1220614371310043 530886617512814460 n14656338 1220614251310055 9143204451943191148 n14721562 1220614254643388 2346487515974230994 n14717050 1220614604643353 6575452449610107730 n14717172 1220614377976709 8188663442596349260 n14717314 1220614504643363 5003690216514361985 n

Szalonnasütés

Az esős idő sem szegte kedvét a MEZGÉS kollégistáknak. Hatalmas lendülettel és kitörő örömmel vetették magukat bele a tanév első közös szalonna sütésébe! A csapatépítés nagyon hasznosnak, az elfogyasztott étel nagyon finomnak bizonyult! A támogatást köszönjük szépen a DIÁK ÉLELMEZÉSNEK! A képeket Borghi Erika Kolléganőnek és Hrabovszki Eriknek!

 

14572829 1207576385947175 3376458995958315956 n14517646 1207576582613822 421416854166421544 n14519925 1207576462613834 593009710114646247 n14572172 1207576669280480 6276016047632492176 n

Szé 12/1 B Tanulmányi élménybeszámoló

 
 
 005
Szentes 2016. szeptember 16.

 

1. és 2. program Kossuth szentesi toborzója
Kossuth szobor megkoszorúzása


Helyszín: volt megyeháza felkeresése

 
Az osztály pénteken 8.50-kor elindult Orosháza vasútállomásról Szentes felé. A vonaton beszélgetéssel, reggelizéssel, zenével indult a kirándulás. Megérkeztünk Szentesre, majd egy rövid séta után elértük a Kossuth teret, ahol megkoszorúztuk Kossuth Lajos szobrát.


Mivel a téren a hétvégén szerveződő szentesi napokhoz készültek az installációkat felállítani, így az osztály nem elölről, hanem oldalról helyezte el a koszorúját Kossuth tiszteletére megoldva ezzel a nehézségeket.002
A Kossuth szobornál

3. pogram Koszta József Múzem

Helyszín: Kossuth tér 1.

A koszorúzás után pár métert kellett csak megtennünk, hogy a múzeumba érjünk. A "puszták népe" kiállítás mellett, az egész múzeumot bejárhattuk tárlatvezetéssel egybekötve.

     Bemutatásra került:

-         Szentes történelme

-         Legelők, szántók, vadvizek - gazdálkodás a szentesi határban

-         Mesterségek Szentesen csarnok - Céhek, iparosok, segédek

-         Történelmi arcképcsarnok

-         Puszták népe tárlat

001doboz
     Legelők, szántók, vadvizek gazdálkodás a szentesi határban                       Mechanikus zenedoboz4. Program Szentesi Üdülőközpont felkeresése

Helyszín: Szentes, Csallány Gábor part 4.


A múzeumot elhagyva rövid sétával elértük a szentesi üdülőközpontot, ahol belépőnk mellé élményfürdő használatot is kaptunk, valamint a csúszdát is tudtuk használni mindannyiunk örömére.

006


Délután kifáradva, de jókedvvel hagytuk el a strandot, ahonnan a buszállomásra mentünk, majd a buszunkra felszállva elindultunk Orosháza felé. Ezzel a kirándulásunk véget is ért. Fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk meg Orosházára.

Szintvizsga 2016.

A szakmát tanuló 9-es diákok számára nagy izgalmat jelent az első középiskolai megmérettetés, ahol a szakma területén szerzett ismereteikről, szakmai alkalmasságukról tesznek tanúbizonyságot.

Ebben a tanévben szociális gondozó és ápoló szakon 16 tanulón jár intézményünkbe, számukra 2016. március 21-e volt ez a jeles nap. A vizsgát sok gyakorlás és lelkiismeretes tanulás előzte meg, aminek meg is volt az eredménye, hisz kifejezetten jó eredmények születtek. Egy tanuló nem volt vizsgára bocsátható, (ő később került az osztályba,) a többiek eredménye nagyon jó. Lett tíz 5-ös, kettő 4-es, 2- 3-as, és egy 2-es osztályzat, ez átlagban 4,4.  Kedves tanulók! Gratulálunk Nektek! Csak így tovább! Megtettétek első lépést a választott szakma, hivatás elsajátítása terén.

A vizsga gyakorlati és írásbeli részből állt. A gyakorlati rész során Lenti László tanár úr ötletes szituációs helyzetekbe rejtette a feladatokat, az újraélesztést, a stabil oldalfekvést, amit magyarázattal is kísértek tanulóink. Az írásbeli vizsgarészben a betegmegfigyelés szempontjait kellet leírni a leendő szociális gondozó tanulóinknak. Az elméleti vizsgára felkészítésben nagy szerepe volt Széll Györgyné tanárnő  munkájának. A szép eredmények láttán gratulálunk a felkészítő tanároknak, pedagógusoknak, oktatóknak! 

 

 

Benczúr Istvánné

munkaközösség-vezető

Tanévnyitó információ

Ünnepélyes tanévnyitó alkalmából az elvárt megjelenés az alkalomhoz illő öltözet, sötét alj, fehér felső.

Az ünnepség időpontja
2016. szeptember 1. -  8:00 óra

Tisztelt Jelentkezők!

A 2016 őszén meghirdetett KKV képzéssel kapcsolatban 2016. szeptember 28-án délután 17.00 órától tájékoztatást tartunk iskolánk ebédlőjében. A megjelenésre feltétlenül számítunk.

Lehetséges, hogy szintfelmérőre is sor kerül kérjük hozzon íróeszközt magával.

Városi séta az új kollégistákkal!

A kollégiumban hagyomány, hogy az újonnan beköltözött diákokkal teszünk egy sétát a városban. Most sem történt ez másként! Egy csodás őszi napot választottunk erre az alkalomra! :)

 

14528172 1219127504818871 1752767035 n14542889 1219127178152237 506663103 n
 
14569720 1219127441485544 470956413 n14555906 1219127454818876 193376590 n
14556104 1184585204934761 564283427 n
 
 

X. Orosházi hagyományok és Ízek fesztiválja

2016 február 27-én a X.Orosházi hagyományok és Ízek fesztiválján vettünk részt, ahol pogácsával, pizzás csigával vártuk a sátrunkhoz érkező érdeklődőket!

Szekeresné Benczúr Piroska kolléganő, valamint a 9/G és a KSZ12/D osztály szakács és panziós tanulói képviselték az iskolánkat. Az eleinte fagyos reggeli időjárás ellenére jó hangulatban telt a délelőtt! A képek magukért beszélnek!

Zászlóavatási ünnepség

Intézményünkben 2016. október 6-án ünnepség keretében felavattuk az új iskolazászlót. Az ünnepségen részt vett Dávid Zoltán polgármester úr, a zászló adományozója, Orosháza Város Önkormányzata nevében beszélt az iskolához fűződő érzelmeiről, és az iskolazászló fontosságáról. Az adományt Gajdács Tibor igazgató úr köszönte meg, majd átvette az új zászlót. A műsort két tanulónk szavalata színesítette. A zászlóra felkerült az adományozóról megemlékező szalag, majd Kovács Zsuzsanna főigazgató asszony, a Gyulai Szakképzési Centrum képviseletében kötött fel avató szalagot.
Az ünnepség keretén belül került sor az október 6-i megemlékezésre is, amelyhez a műsort a Szó-köz Zenekar szolgáltatta, Körmöczi Zoltán tanár úr vezetésével. A zenekar erre az eseményre kiegészült egy tanárokból és diákokból álló kórussal.
 
Fotó: Domján Róbert
 

14650341 1214211525283661 5951360991035406286 n14650493 1214211671950313 5759405294140648256 n14680587 1214211531950327 2658255636739392468 n14729312 1214211875283626 6006627956484881720 n14639603 1214212095283604 8195152815261019269 n14702493 1214211665283647 2397370626051971872 n