DÖK

A DÖK munkája

A DÖK szerepének és jelentőségének iskolánkban hosszú évek óta kialakult hagyománya van. Az idei évben is fontos események határozzák meg a DÖK szerepét. 2017.szeptember 1-én volt az alakuló ülés,ahol a diákok megválasztották a DÖK elnökét, Jancsó Jázmin 11/A osztályos tanulót, és a DÖK titkárokat: Ugrai Martina 10/G és Csendes Dávid 9/F osztályos tanulókat

Minden hónap első szerdáján DÖK-gyűlést tartunk,ahol a napirendi pontok mindig az adott hónap feladatait tartalmazzák,de nagy hangsúly fektetünk a problémák megbeszélésére és a lehetőségekhez mérten a megoldásra is. 

A DÖK szerepe iskolai szinten rendkívül fontos. Az intézményt érintő legtöbb döntésben véleményezési szerepe van és a diákok ezt nagyon komolyan veszik,hiszen ők a főszereplői az iskolának. 

A Bundás-avató,karácsonyi ünnepség,szalagavató,ballagás - olyan eseményei iskolánknak,ahol a Diákönkormányzaté a főszerep. Nemcsak a kulturális részében vállalnak aktív szerepet,hanem a rendezvények előkészületeiben,megszervezésében is. Legutóbbi iskolai eseményünk a Kossut-Nap volt,ahol komoly szervezési,kreatív munkát igénylő feladat hárult a DÖK tagokra,ezt kiszélesítve osztályszinten valósították meg és nagy sikert aratott tanulók,tanárok körében is.

 

A Diákönkormányzat munkaterve

a 2017/2018-as tanévre

Szeptember:

·        DÖK képviselők választása az osztályokban

·        DÖK alakuló ülés, felelősök megválasztása /szept.1./

·        Munkacsoportok kialakítása a tevékenységi köröknek megfelelően

·        Iskolai dokumentumok elfogadása

·        A DÖK munkatervének elfogadása

·        Bundásavató szervezése

Október:

·        Iskolai bajnokságok elindítása

·        Bundásavató /okt.3. kedd /

·        Megemlékezés az Aradi vértanukról

·        Megemlékezés ’56-ról

November:

·          Diákközgyűlés és Fórum

December:

·          Karácsonyi előkészületek

·          Adventi gyertyagyújtás

·          Karácsonyi ünnepség

Január:

·        Az első félév munkájának értékelése

·        Szalagavatói előkészületek
 
Február:

·        Szalagavató

Március:

           Kossuth-nap megrendezése /márc.14./

Április:

·         Ballagási előkészületek

·         Április 21. A Föld Napja - Ökovetélkedő

Németh Imre Emléknap

Május:

·        DÖK  Fórum és Közgyűlés

  Június:

·        Éves munka értékelése

 
A Dök további tevékenységei a tanév folyamán:

·        Az iskolai alapdokumentumok véleményezése

·        Segítség a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezésében

·        A fegyelmi helyzet javításának folyamatos segítése (ötletek)

·        Havonta DÖK összejövetel

·        Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és az osztályfőnöki mun-

·        kaközösséggel/kibővített vezetőségi megbeszélések/

·        Együttműködés a városi diákönkormányzattal és más iskolákkal

·        Hagyományőrzés

·        Az iskola népszerűsítése

·        Fegyelmi eljárásokban való részvétel

·        Korosztályi és iskolai problémák megoldása/drog,alkohol,agresszió,deviáns

·        magatartás,rasszizmus/

·        Közösségi szolgálat megszervezése

 
Az iskola elsődleges szerepe az ismeretek,tudás megszerzése,elmélyítése. De nem lehet másodlagos szerep a tanulók iskolán,tanítási órán kívüli tevékenysége sem,hiszen az egészséges szemléletű fiatalok ennek a két folyamatnak a helyes egyensúlyában tudnak igazán kiteljesedni. Ennek megvalósításához jött létre a DÖK. 

 

"Az a célunk, hogy a holnap szebb legyen-még ma!"

/SzörnyRt/

 

bagoly

                                                                                          a DÖK munkáját segítő tanár: Dr. Csomósné Sinka Gabriella